گوجه فرنگی سوپر چف

6,500 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 110 - 90 روز
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد