گل گاوزبان ایرانی

8,000 تومان

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(20-80سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 50سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد