گل ستاره ای

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : ارغوانی
  • ارتفاع : پامتوسط(50-60سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-40 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد