کلم بروکلی

8,000 تومان

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 73 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد