کرچک

8,000 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : زینتی
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 60 - 50 سانتیمتر