کدو سبز

6,500 تومان

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 60 - 45 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد