کاهو پیچ

8,000 تومان

  • کاشت : پاییزه بهاره
  • برداشت : 70-60 روز
  • عمق کاشت : 4میلیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :