چمن اسپرت

8,000 تومان

  • گیاه : چند ساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : سبز
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 10-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :