پریوش الوان

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : الوان(سفیدو بنفش)
  • ارتفاع : پامتوسط(45-55)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد