هندوانه کریمسون سوئیت

6,500 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 - 85 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد