همیشه بهار

6,500 تومان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : پاکوتاه(25-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواسط پاییز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد