مینا چمنی الوان

6,500 تومان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-گپه ای
  • رنگ : ارغوانی قرمز سفید
  • ارتفاع : متوسط( 10-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواخرزمستان تااوایل تابستان
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-25سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد