مرزنجوش

8,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پاکوتاه(20-50سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان-اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد