فلفل دلمه سبز

  • قابلیت کاشت : مناسب برای تمامی مناطق ایران
  • قابلیت برداشت : 75-70 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : مکعبی بلوکی شکل
  • طعم میوه : بسیار ترد و سفت
  • رنگ میوه : سبز تیره
  • شکل بوته : نسبتاً پاکوتاه
  • موارد مصرف : یرای تازه خوری و فرآیندهای صنعتی
  • وزن هزار دانه : 6 گرم