طالبی سمسوری

  • قابلیت برداشت : 90 روز پس از کاشت
  • شکل میوه : کروی
  • وزن میوه : 3-2/5 کیلوگرم
  • طعم میوه : خوش طعم و بسیار شیرین، نسبتاً معطر و آبدار
  • رنگ میوه : بافت داخلی سبز روشن، بافت خارجی سبز کمرنگ با خطوط تیره و عمودی
  • شکل بوته : نسبتاً حجیم
  • وزن هزار دانه : 35 گرم