شوید

5,000 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 50 - 45 روز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 15 عدد