شلغم ارغوانی

6,500 تومان

  • کاشت : اواسط تابستان
  • برداشت : 90 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : : 25 عدد