زبان درقفا

6,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل مخروطی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(25-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاکاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : بهاروپاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد