ذرت شیرین رنگی

8,000 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 70-110 روزه
  • عمق کاشت : 3-5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه: : 50عدد