خرفه

6,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • گیاه : یکساله
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : 90-60سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد