ختمی الوان

6,500 تومان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-70)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواسط تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-45سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد