تیل آتیشی

8,000 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 95-120 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20عدد