تره فرنگی

8,000 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 30-40روزه
  • عمق کاشت : 1-2سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد