تخمه آفتابگردان

6,500 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 150 - 90 روز
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد