تاج خروس

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-65)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد