بادمجان Long purple

  • قابلیت برداشت : 80-75 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : نسبتاً کشیده و دارای بافت داخلی نرم و لطیف
  • رنگ میوه : مشکی و براق
  • طول میوه : 35-30 سانتی متر
  • شکل بوته : نسبتاً پابلند و حجیم
  • وزن هزار دانه : 5 گرم