بادمجان چاه بلند

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بسیار قلمی و کشیده به رنگ مشکی براق و دارای بافت لطیف
  • طعم میوه : شیرین
  • طول میوه : 40-35 سانتی متر
  • شکل بوته : پابلند و دارای عملکرد بالا
  • وزن هزار دانه : 4 گرم