بادمجان دلمه سهراب

  • قابلیت برداشت : 70 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بسیار مدور و دارای لوپ
  • رنگ میوه : ارغوانی تیره و دارای بافت داخلی سفید که در مجاورت هوا دیرتر کدر می شود
  • طعم میوه : بسیار بسیار شیرین، نرم و خوشمزه (طعم بسیار عالی
  • اندازه میوه : 15×13 سانتی متر
  • شکل بوته : متوسط و دارای عملکرد بالا
  • موارد مصرف : خوراکی
  • وزن هزار دانه : 4 گرم