بابونه

8,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • گیاه : یکساله
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پامتوسط(50-80ساتینتر)
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد