اطلسی قرمز

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل (معطر)
  • رنگ : قرمز روشن
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا تابستان
  • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد