اطلسی ایرانی الوان

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(50-60سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواسط پاییز
  • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد