اسفناج

5,000 تومان

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 40 - 35 روز
  • عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد