آویشن

8,000 تومان

 • گیاه : چندساله
 • فرم : پرگل-ایستاده
 • رنگ : سفید مایل به بنفش
 • ارتفاع : پاکوتاه(20-50سانتیمتر)
 • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
 • زمان نشاکاری : اوایل بهار
 • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
 • زمان گلدهی : اواخربهار-اوایل تابستان
 • عمق کاشت : 1سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 20-25سانتیمتر
 • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد