آفتابگردان قرمز

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : شاخه بریده
  • رنگ : قرمز مایل به قهوه ای
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد