گل گاوزبان اروپایی

8,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • گیاه : دوساله
  • رنگ : ابی مایل به بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(160-80سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-50سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد