گل کلم

8,000 تومان

  • کاشت : اواسط تا اواخر بهار (خزانه)
  • برداشت : 120 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد