0

گل عسلی سفید

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه داری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد

5,000 تومان