0

گل ستاره ای

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : ارغوانی
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-40 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد

5,000 تومان