کوکب کوهی زرد

6,500 تومان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابلند90-100
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-35 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد