0

کلم زینتی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل با برگهای چین دار
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه داری : اوایل تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط تابستان
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اواخر تابستان
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 50-40 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد

5,000 تومان