0

نخود فرنگی

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 70 - 55 روز
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد

5,000 تومان