0

مینا چمنی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : ارغوانی قرمز سفید
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه داری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 10-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد

5,000 تومان