0

مارچوبه

  • کاشت : زمستانه-بهاره
  • برداشت : 50-60روز
  • عمق کاشت : 20-25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد

7,000 تومان