0

لادن الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمز
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گل دهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد

5,000 تومان