فلفل سبز فرنگی (تند)

  • قابلیت کاشت : مناطق روز بلند و روز کوتاه (تقریباً تمامی مناطق ایران)
  • قابلیت برداشت : 80-75 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : کشیده به رنگ سبز تیره
  • اندازه میوه : به طول 15-10 سانتی متر
  • طعم میوه : تند و خوش عطر
  • طول بوته : به ارتفاع 80-65 سانتی متر با عملکرد بالا
  • موارد مصرف : تازه خوری و پودر خشک
  • وزن هزار دانه : 6 گرم