0

شب بو زعفرانی

  • گیاه : دائمی
  • فرم : مخلوط کم پر و پر پر
  • رنگ : زعفرانی
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواخر پاییز
  • زمان گلدهی : اواخر زمستان تا اواسط بهار
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان