0

شاهپسند الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان