0

رعنا زیبا الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان