راعی

8,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

 • گیاه : چندساله
 • فرم : پرگل-ایستاده
 • رنگ : زرد
 • ارتفاع : پامتوسط(50-100سانتیمتر)
 • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
 • زمان نشاکاری : اوایل بهار
 • زمان کشت مستقیم : اوخرزمستان تااوایل پاییز
 • زمان گلدهی : اواخربهار
 • عمق کاشت : 1سانتیمتر
 • فاصله کاشت : 20-30سانتیمتر
 • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد