0

ذرت شیرین

  • کاشت : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • برداشت : 70 - 110 روز
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد

5,000 تومان